In memoriam Fred Toppen

Begin december ontvingen wij het droevige bericht van het…


Theo Bovens over medezeggenschap

Theo Bovens, onder meer voormalig bestuurder van de Open…


De staat van de medezeggenschap

Op het congres 'Toekomst van de medezeggenschap van het…


Congres 'De toekomst van de medezeggenschap'

Het congres “De toekomst van de medezeggenschap” wordt…


'Motie in het wilde weg' over vergoedingen medezeggenschap

Een motie waarmee de Tweede Kamer wil bereiken dat alle…


Witboek voor sterke medezeggenschap

Tien uitgangspunten en randvoorwaarden voor sterke…


Brief aan minister: Praat niet over ons, maar met ons

‘Er wordt voortdurend over ons gepraat, maar niet…


Brief aan Tweede Kamer over coronatoegangsbewijs

Het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap…


Interview LOVUM: 'Er moet een alarm afgaan'

Iedereen kan zien dat het niet de goede kant op gaat met…


Reactie LOVUM op rapport Berenschot

Het rapport ‘Goed bestuur en medezeggenschap in het…


Uitkomsten survey begrotingsproces

De uitkomsten van de survey onder leden van het LOVUM naar…


Instemming medezeggenschap nodig voor toegangstest

Een universiteit mag studenten alleen met instemming van de…


LOVUM steunt alarmdag voor het WO

LOVUM ondersteunt van harte het initiatief tot het…


Universitaire medezeggenschap in tijden van corona

Het LOVUM heeft onder haar leden een kort onderzoekje…


Vernieuwing landelijk loket kwaliteitsafspraken

Bij het akkoord over de kwaliteitsafspraken is een…


Vraag over vertrouwelijke stukken

Vertrouwelijke onderwerpen   Tijdens de vorige ALV is…


Sectoroverzicht VSNU gepubliceerd

De sectoroverzichten van de VSNU zijn gepubliceerd.  De…