“Uiteindelijk heb je allemaal hetzelfde doel: je wilt de organisatie beter maken, ervoor zorgen dat studenten goed en prettig kunnen studeren en het personeel prettig kan werken. Dat hebben bestuur en medezeggenschap gemeen. Tegelijkertijd moet iedereen goed diens rol kunnen spelen” Dit verteld Rien Wijnhoven in een interview met ScienceGuide Na 7 jaar, zwaait hij af als voorzitter van het Landelijk Overleg Universitaire medezeggenschap. (LOVUM). En zijn boodschap is duidelijk: neem de medezeggenschap niet voor lief. Bestuur en politiek: faciliteer de medezeggenschap & praat niet over ze, zonder ze. Studenten en medewerkers: beschouw het goed functioneren van een universiteit niet als vanzelfsprekend en stem. Bedankt Rien, voor jouw toewijding en sterke visie, die het nieuwe LOVUM bestuur ongetwijfeld zal leiden.

————————-
šŸ‡¬šŸ‡§ “In the end, we all have the same goal: we want to make the organisation better, make sure students can study well and enjoy themselves, and staff can work pleasantly. That’s what university management and co-participation have in common. At the same time, everyone should be able to play their part properly”, says Rien Wijnhoven in an interview with ScienceGuide. After seven years, he is stepping down as chairman of the National Consultation body on University co-participation (LOVUM). And his message is clear: don’t take co-participation for granted. Executive boards and policy makers: facilitate co-participation & don’t talk about them, without them. Students and staff: don’t take the proper functioning of a university for granted & vote. Thank you Rien, for your commitment and strong vision, which will no doubt help guide the new LOVUM board.

Ella PicavetĀ Board member LOVUM