Home

De Landelijke Vereniging voor Universitaire medezeggenschap behartigt op landelijk niveau de gezamenlijke belangen van de universitaire medezeggenschap en bevordert daarnaast de medezeggenschap van personeel en studenten tezamen aan de universiteiten. De vereniging brengt o.a. voorzitters en secretarissen met elkaar in contact en onderhoudt daarnaast contacten met OCW, ISO, LSVB, VSNU en andere landelijke organisaties.

Op deze website leest u het laatste nieuws en vindt u de contactgegevens van de 14 deelnemende universiteiten en hun medezeggenschapsorganen.