Over Ons

Wat is LOVUM Nederland?

Op deze website vindt u informatie over het LOVUM. Het LOVUM is het landelijk Overleg Voor de Universitaire Medezeggenschap.

Het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM) heeft als doel het gezamenlijk verbeteren en versterken van de positie en het functioneren van de universitaire medezeggenschap. Het LOVUM fungeert voor de leden als platform voor informatievergaring en –uitwisseling, voor het delen van kennis en ervaring, voor het uitdiepen van onderwerpen en voor discussies over actuele en gedeelde thema’s. Het LOVUM wil actief participeren in landelijke discussies die de universitaire medezeggenschap raken en zal daartoe directere en steviger relaties ontwikkelen met onder andere het ministerie van OCW en de VSNU. Het LOVUM richt zich bij dit alles primair op aspecten en ontwikkelingen die in algemene zin van belang zijn voor de universitaire medezeggenschap, zonder te treden in de inhoud en bevoegdheden van de medezeggenschap binnen de afzonderlijke instellingen.

Enkele keren per jaar komen voorzitters, vice-voorzitters en griffiers (ambtelijk secretarissen) van universiteitsraden of ondernemingsraden en studentenraden van alle Nederlandse universiteiten bijeen. Naast de algemene bijeenkomsten, worden er soms kleinere vergaderingen georganiseerd en komt ook het door de leden gekozen Dagelijks Bestuur regelmatig bijeen.

LOVUM Leden & Lid worden

De leden van het LOVUM bestaan uit vertegenwoordigers (voorzitters) uit de universitaire medezeggenschap.

 

Sommige universiteiten kennen een ongedeeld systeem, waarin studenten en medewerkers gezamenlijk in een Universiteitsraad met het College spreken. Andere universiteiten werken met een gedeeld systeem, waarin zowel een Ondernemingsraad als een Studentenraad actief zijn. Deze raden vormen vaak een Gezamenlijke Vergadering, waarin zowel studenten als medewerkers zijn vertegenwoordigd.

Het LOVUM Nederland verbindt deze verschillend raden onderling, maar verbindt deze ook met relevante partijen, zoals commissies om zo samen tot een goede informatieuitwisseling te komen, maar ook soms om samen een vuist te kunnen maken.

Leden

Bekijk de Leden pagina voor het actuele overzicht van de leden van LOVUM Nederland.

Leden van LOVUM Nederland

Lid worden?

Ben je van plan met jouw organisatie lid van LOVUM te worden? Neem contact met ons op.

Contact