Over Ons

Wat is het LOVUM?

Op deze website vindt u informatie over het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM).

 

Het LOVUM heeft als doel het gezamenlijk verbeteren en versterken van de positie en het functioneren van de universitaire medezeggenschap. Het LOVUM fungeert voor de leden als platform voor informatievergaring en -uitwisseling, voor het delen van kennis en ervaring, voor het uitdiepen van onderwerpen en voor discussies over actuele en gedeelde thema’s. Het LOVUM wil actief participeren in landelijke discussies die de universitaire medezeggenschap raken en overlegt regelmatig met onder andere het ministerie van OCW en Universiteiten van Nederland. Het LOVUM richt zich bij dit alles primair op aspecten en ontwikkelingen die in algemene zin van belang zijn voor de universitaire medezeggenschap, zonder te treden in de inhoud en bevoegdheden van de medezeggenschap binnen de afzonderlijke instellingen.

 

Enkele keren per jaar komen voorzitters, vicevoorzitters en griffiers (ambtelijk secretarissen) van universiteitsraden of ondernemingsraden en studentenraden van alle Nederlandse universiteiten (online) bijeen. Naast de algemene ledenvergadering zijn er soms kleinere bijeenkomsten. Ook het door de leden gekozen Dagelijks Bestuur heeft regelmatig overleg.

Leden en lid worden

De leden van het LOVUM zijn vertegenwoordigers (voorzitters) van de centrale universitaire medezeggenschap.

 

Sommige universiteiten kennen een ongedeeld systeem, waarbij studenten en medewerkers gezamenlijk in een Universiteitsraad met het College van Bestuur spreken. Andere universiteiten werken met een gedeeld systeem, waarin zowel een Ondernemingsraad als een Studentenraad actief zijn. Deze raden vormen vaak een Gezamenlijke Vergadering, waarin zowel studenten als medewerkers zijn vertegenwoordigd.

 

Het LOVUM verbindt deze verschillend raden onderling, maar verbindt deze ook met relevante partijen om zo samen tot een goede informatie-uitwisseling te komen en soms ook samen een vuist te kunnen maken.

Leden

Bekijk de Leden pagina voor het actuele overzicht van de leden van LOVUM Nederland.

Leden | LOVUM Nederland

Lid worden?

Ben je van plan met jouw organisatie lid van LOVUM te worden? Neem contact met ons op.

Contact