Bestuur

De leden van het LOVUM komen ten minste 3x per jaar bij elkaar. In het voorjaar is er een bijeenkomst bij een van de deelnemende universiteiten. Er is dan een speciaal dagprogramma met in de ochtend de algemene ledenvergadering (ALV) en met een middagprogramma dat in het teken staat van een speciaal (actueel) thema.

Voor de zomer en in het najaar zijn er ook ledenvergaderingen. Daar ligt de nadruk op lopende (verenigings)zaken en het uitwisselen van ervaringen en informatie.

Het LOVUM kent een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB draagt zorg voor de voorbereiding van de gezamenlijke bijeenkomsten, regelt de verenigingszaken en onderhoudt contacten met o.a. het ministerie van OCW, VSNU, ISO, LSVb en andere organisaties.

  • Rien Wijnhoven, voorzitter
  • Herbert Wormeester, penningmeester
  • Joop Schippers
  • Iris Stins
  • Annelieke Zandvliet, ambtelijk secretaris