Bestuur

Het LOVUM kent een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB draagt zorg voor de algemene ledenvergaderingen, regelt de verenigingszaken en onderhoudt contacten met o.a. het ministerie van OCW, UNL, ISO, LSVb, VMH en andere organisaties.

  • Rien Wijnhoven, voorzitter
  • Herbert Wormeester, penningmeester
  • Joop Schippers
  • Iris Stins, studentlid
  • Annelieke Zandvliet, ambtelijk secretaris