Leden

Tilburg University

 

Maastricht University (Universiteitsraad)

 

Technische Universiteit Eindhoven

 

de Rijksuniversiteit Groningen

 

Radboud Universiteit Nijmegen

 

 

 

Universitaire Gezamenlijke Vergadering

In de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) bespreken studenten en medewerkers
universiteitsbrede onderwerpen met het college van bestuur: bijvoorbeeld het algemeen en het strategisch beleid. De GV bestaat uit leden van de Ondernemingsraad en Universitaire Studentenraad, aangevuld met vier leden vanuit de Radboudumc-raad (de OR van het Radboud universitair medisch centrum).

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

Elke faculteit heeft een Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) waarin de Facultaire Studentenraad en de Onderdeelcommissie overleggen met het faculteitsbestuur. Op de agenda staan bijvoorbeeld het onderwijsbeleid en de voorzieningen van de faculteit.

Ondernemingsraad & Onderdeelcommissies

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel van de universiteit.
Het werk van de OR wordt voor een belangrijk deel voorbereid in diverse (GV-)commissies. Bovendien kent de universiteit voor ieder onderdeel (faculteiten, diensten en bedrijven) een Onderdeelcommissie (OC).
Meer informatie over de ondernemingsraad staat onder de rubriek Medezeggenschap op RadboudNet, het intranet van de universiteit.

Universitaire & Facultaire Studentenraad

De USR behartigt de belangen van de studenten van de universiteit. Het werk van de USR wordt voor een belangrijk deel voorbereid in diverse (GV-)commissies, maar ook in eigen taskforces.

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit gekozen en benoemde leden. Naast de Universitaire Studentenraad zijn er ook Facultaire Studentenraden (FSR).
> Website Universitaire Studentenraad