De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de universiteit. De Personeelsgeleding en Studentengeleding bestaan nog altijd afzonderlijk, en hiermee – samen met de U-raad – zijn in totaal drie organen van de Universiteit Utrecht lid van LOVUM Nederland.

Meer informatie

Op de website vind je meer informatie over de raden.

UU Medenzeggenschapsraad