Bij de Universiteit Twente worden personeel en studenten verenigd vanuit de personeelsgeleding en de studentgeleding. Deze tweedeling is verenigd in de ‘Uraad’; de Universiteitsraad. Deze medezeggenschapsraad is aangesloten bij LOVUM Nederland.

Meer informatie

Op de website vind je meer informatie over de raden.

UT Medenzeggenschapsraad