De Universiteitsraad van de Universiteit leiden is één raad waarin zowel studenten als werknemers worden gerepresenteerd. Deze ongedeelde raad is bij LOVUM Nederland aangesloten.

Meer informatie

Op de website van de organisatiegids vind je meer informatie over de medezeggenschapsraden van de Universiteit Leiden

Universiteit Leiden Medezeggenschap