Binnen de UvA worden in een Centrale studentenraad en een Centrale ondernemingsraad respectievelijk studenten en werknemers gerepresenteerd. Beide raden zijn lid van het LOVUM.

Met deze twee raden zijn twee van de in totaal acht universitaire raden vertegenwoordigd. Maandelijks spreken deze twee raden over gezamenlijke zaken.

Meer informatie

Op de website vind je meer informatie over de raden.

UVA Medenzeggenschapsraad