De Erasmus Universiteit Rotterdam is lid van het LOVUM met drie raden en fracties.

Bij de Erasmus University Rotterdam worden studenten en medewerkers op centraal niveau vertegenwoordigd in de universiteitsraad. Dit platform overlegt met het college van bestuur over verschillende zaken. Met deze universiteitsraad is de EUR aangesloten bij het LOVUM.

Meer informatie

Op de website van de EUR vind je meer algemene informatie over onder andere de universiteitsraad.

EUR Website