De ondernemingsraad van de Open Universiteit telt momenteel 13 leden, afkomstig uit zowel het wetenschappelijke als het ondersteunend personeel. Zij vertegenwoordigen de medewerkers van de Open Universiteit richting het College van Bestuur. Deze raad is aangesloten bij het LOVUM. De studentenraad bestaat uit 9 leden, afkomstig van verschillende opleidingen en uit het hele land. De studentenraad vergadert maandelijks op de hoofdcampus in Heerlen. Ook de studentenraad is aangesloten bij het LOVUM.

De ondernemingsraad en studentenraad trekken bij bepaalde dossiers samen op. Denk aan onderwerpen als hoofdlijnen begroting, kwaliteitsafspraken en het onderwijs- en examenreglement. Dergelijke onderwerpen worden besproken in de Gezamenlijke Vergadering.

Meer informatie

Op de website vind je meer algemene informatie over onder andere de medezeggenschap van de OU.

OU Website