Met haar studentenraad (SR), gezamenlijke vergadering (GV) en centrale ondernemingsraad (COR) is de Wageningen Universiteit goed vertegenwoordigd bij het LOVUM. De drie organen vormen samen de centrale medezeggenschap.

Meer informatie

Op de website vind je meer informatie over de raden.

Medezeggenschap WUR