De Universiteitsraad (UR) is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit voor Humanistiek (UvH). De UR heeft als taak om alle medewerkers en studenten te vertegenwoordigen, hun belangen te behartigen en de democratische besluitvorming en openheid binnen de universiteit te bevorderen. Dit doet de UR door het College van Bestuur (CvB) en andere organen binnen de UvH kritisch in de gaten te houden. De UR kijkt vooral of er in de besluiten voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van studenten en medewerkers.

Meer informatie

Op de website van de UvH vind je meer algemene informatie over onder andere de universiteitsraad.

UvH Website