De Universiteitsraad (UR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksuniversiteit Groningen, en is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Een veelheid aan beleidsmatige onderwerpen passeren de UR-vergaderingen, waaronder zaken als toetsbeleid, begrotingen en afstudeerfondsregelingen.

De gehele raad vergadert gewoonlijk op de laatste donderdag van de maand. Dit is een erg formele vergadering en hier worden de besluiten genomen. Vrijwel alle agendapunten zijn al voorbesproken in de Raadcommissies, die de donderdag in de week ervoor vergaderen.

Meer informatie

Op de website de Rijksuniversiteit Groningen vind je meer informatie:

Rijksuniversiteit Groningen: Uraad