De Radboud Universiteit kent een aantal overlegorganen waarin de medezeggenschap en inspraak van studenten en medewerkers is geregeld.

Meer informatie

Op de website vind je meer informatie over de Medezeggenschap bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

RU Medenzeggenschapsraad