Bij Tilburg University vormen studenten en personeelsleden samen één Universiteitsraad  met 18 leden (gelijke aantallen studenten en personeelsleden). De Universiteitsraad vergadert zeven keer per jaar met het College van Bestuur.

De Raad kent 3 commissies die eveneens elk 7 keer per jaar vergaderen (met de portefeuillehouders in het College)  en kent daarnaast een dagelijks bestuur dat ongeveer elke twee weken bijeenkomst.

Het voorzitterschap is in handen van een onafhankelijk technisch voorzitter en de Raad wordt bijgestaan door een eigen secretariaat.

Meer informatie