Tien uitgangspunten en randvoorwaarden voor sterke universitaire medezeggenschap. Daaruit bestaat het witboek van het LOVUM. Het is bedoeld als bijdrage aan gesprekken met en over de medezeggenschap en richt zich tot een divers publiek, waaronder (nieuwe) medezeggenschappers, bestuurders, managers, medewerkers, studenten, politici en ambtenaren.

Witboek