Motie: uitgangspunten voor medezeggenschap bij crises

Stel uitgangspunten op voor de manier waarop de medezeggenschap betrokken wordt bij…


Minister vóór richtlijnen ondersteuning medezeggenschap

Minister Dijkgraaf wil niet alleen landelijke richtlijnen voor de financiële vergoedingen voor…


In memoriam Fred Toppen

Begin december ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons voormalig…


Congres: zichtbaarheid en effectiviteit zijn essentieel

Serieuze zorgen over de staat en toekomst van de medezeggenschap vormde het thema voor een eerste…


Theo Bovens over medezeggenschap

Theo Bovens, onder meer voormalig bestuurder van de Open Universiteit, was keynote speaker op het…


De staat van de medezeggenschap

Op het congres 'Toekomst van de medezeggenschap van het hoger onderwijs' van het LOVUM en de VMH…


Het gaat helemaal niet goed met de medezeggenschap in het hoger onderwijs

Slechts 5,4% bedroeg de opkomst bij de laatste verkiezingen voor studentleden van de…


Congres 'De toekomst van de medezeggenschap'

Het congres “De toekomst van de medezeggenschap” wordt georganiseerd door het LOVUM (Landelijk…


'Motie in het wilde weg' over vergoedingen medezeggenschap

Een motie waarmee de Tweede Kamer wil bereiken dat alle studentleden in de medezeggenschap een…


Witboek voor sterke medezeggenschap

Tien uitgangspunten en randvoorwaarden voor sterke universitaire medezeggenschap. Daaruit bestaat…


Brief aan minister: Praat niet over ons, maar met ons

‘Er wordt voortdurend over ons gepraat, maar niet met ons.’ Dat schrijven de VMH en…


Brief aan Tweede Kamer over coronatoegangsbewijs

Het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM) is bezorgd naar aanleiding van…


Interview LOVUM: 'Er moet een alarm afgaan'

Iedereen kan zien dat het niet de goede kant op gaat met de universitaire medezeggenschap. Dat…


Reactie LOVUM op rapport Berenschot

Het rapport ‘Goed bestuur en medezeggenschap in het hoger onderwijs’ van adviesbureau…


Uitkomsten survey begrotingsproces

De uitkomsten van de survey onder leden van het LOVUM naar aanleiding van het instemmingsrecht op…


Instemming medezeggenschap nodig voor toegangstest

Een universiteit mag studenten alleen met instemming van de medezeggenschap om een testbewijs…


Aandacht voor medezeggenschap in Erkennen & Waarderen noodzakelijk

In november 2019 publiceerden vooraanstaande partijen uit het hoger onderwijs het gezamenlijke…


LOVUM steunt alarmdag voor het WO

LOVUM ondersteunt van harte het initiatief tot het organiseren van een ‘Alarmdag’ voor het…


'Medezeggenschap goed positioneren voor instellingsaccreditatie'

Voor het invoeren van een stelsel met instellingsaccreditatie bestaat een breed draagvlak, schrijft…


Universitaire medezeggenschap in tijden van corona

Het LOVUM heeft onder haar leden een kort onderzoekje gehouden met vragen over de medezeggenschap…


Vernieuwing landelijk loket kwaliteitsafspraken

Bij het akkoord over de kwaliteitsafspraken is een landelijk loket ingericht voor informatie en…


Vraag over vertrouwelijke stukken

Vertrouwelijke onderwerpen   Tijdens de vorige ALV is gevraagd hoe raden omgaan met…


Sectoroverzicht VSNU gepubliceerd

De sectoroverzichten van de VSNU zijn gepubliceerd.  De overzichten hebben o.a. tot doel de…