De sectoroverzichten van de VSNU zijn gepubliceerd.  De overzichten hebben o.a. tot doel de discussie met medezeggenschap te stimuleren.