Betrokkenheid van alle studenten bij inspraak mager • Goed bestuur wordt gevoed in de driehoek bestuur, intern toezicht en medezeggenschap (zie ook hoofdstuk 1 en 5). De WHW schrijft voor het bekostigd onderwijs voor dat studenten medezeggenschap hebben via de opleidingscommissie en via de medezeggenschapsraad. Veel studenten blijken zich echter zeer beperkt betrokken te voelen bij de medezeggenschap; slechts 25% van de studenten weet wat een opleidingscommissie is en slechts 13% weet wat de opleidingscommissie van de eigen opleiding belangrijk vindt voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2023h). Daarnaast zijn de opkomstpercentages van studenten bij verkiezingen voor de medezeggenschapsraad vaak laag (Inspectie van het Onderwijs, 2022a) en tonen ze een neerwaartse tendens. Al decennia wordt de medezeggenschap gestimuleerd
door maatregelen als betere facilitering, betere informatievoorziening, het versterken van de open cultuur en professionalisering. Dit heeft niet geresulteerd in een toename van de betrokkenheid van de meeste studenten bij de medezeggenschap. Zonder die maatregelen aan de kant te willen zetten, adviseert de inspectie dat overheid, koepels en studentorganisaties een landelijk debat voeren. De vraag hierbij is of er alternatieve mogelijkheden zijn voor de inrichting van de medezeggenschap, wellicht meer passend bij de huidige tijd.