Minister erkent problemen medezeggenschap en promoot verkiezingen.

De minister van OCW heeft een persbericht uitgebracht om verkiezingen voor de medezeggenschap meer…