Vertrouwelijke onderwerpen

 

Tijdens de vorige ALV is gevraagd hoe raden omgaan met onderwerpen die vertrouwelijk worden ingebracht. Wordt de vertrouwelijkheid na verloop van tijd opgeheven en zo ja wie beslist daarover (Raad of CvB)? Wanneer worden onderwerpen als vertrouwelijk aangemerkt en wat te doen als (enkele) raadsleden uit principiële overwegingen geen vertrouwelijke stukken wensen te ontvangen?

 

Gebruik de comment functie om deze vraag te beantwoorden.