Een universiteit mag studenten alleen met instemming van de medezeggenschap om een testbewijs vragen voor toegang tot onderwijs. De Tweede Kamer heeft een amendement met die strekking aangenomen. Een onaanvaardbaar tekort aan fysiek onderwijs kan reden zijn voor het verplichten van testbewijzen.

ScienceGuide: Medezeggenschap in hoger onderwijs kan testen voor toegang weigeren