Stel uitgangspunten op voor de manier waarop de medezeggenschap betrokken wordt bij crisisbesluitvorming. Die opdracht geeft de Tweede Kamer aan minister Dijkgraaf.

Uit de medezeggenschapsmonitor blijkt dat medezeggenschapsraden en opleidingscommissies niet overal zijn betrokken bij crisisbesluitvorming. Er is onduidelijkheid over taken en bevoegdheden. En tijdelijke maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn genomen, lijken nu permanent te worden, terwijl hier soms geen inspraak op is geweest. Reden voor GroenLinks om een motie in te dienen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt haar wens dat de minister samen met vertegenwoordigers van de medezeggenschappers, de studentenorganisaties en de koepels van de instellingen uitgangspunten gaat opstellen.

Minister Dijkgraaf noemt de betrokkenheid van de medezeggenschap bij crisisbesluitvorming een heel belangrijk punt. Hij ziet de motie als een oproep om na te denken over de wijze waarop we naar komende crisissen kijken en vindt het goed om zo’n gesprek te gaan voeren.