Minister Dijkgraaf wil niet alleen landelijke richtlijnen voor de financiële vergoedingen voor medezeggenschappers, maar ook voor hun scholing en ondersteuning en voor communicatie.

Dat zei de minister eind december in een debat over de medezeggenschapsmonitor, naar aanleiding van een motie van D66. “Wij kunnen elkaar vinden in de opvatting dat de medezeggenschap van studenten en docenten een onmisbare schakel is in de governance van bekostigde instellingen. De facilitering van die medezeggenschap moet ook op orde zijn. We doen ons best, maar het kan altijd beter. Ik denk dat die oproep een hele duidelijke is. Ik ben overigens ook van mening dat er ruimte moet zijn voor maatwerk. De schaalgrootte van de instelling maakt bijvoorbeeld echt wel uit. Ik zeg dus ja tegen richtlijnen. Ik lees de motie ook zo dat er altijd ruimte kan zijn voor flexibiliteit, voor een invulling die past bij de karakteristieken van de instelling. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dit geldt voor de inbreng van de medezeggenschap.”

Reactie LOVUM

LOVUM-voorzitter Rien Wijnhoven laat in een bericht van het HOP weten blij te zijn met elke vorm van aandacht voor de medezeggenschap. Hij hoopt alleen dat de vaststelling van een landelijk minimumniveau voor vergoedingen en faciliteiten niet zal leiden tot mindere voorzieningen op plekken waar het nu relatief goed geregeld is.

Vergoedingen

Dijkgraaf wil de richtlijnen voor ondersteuning, scholing en communicatie aan de orde stellen tijdens de gesprekken die hij al voert met de studentenorganisaties en de instellingen over landelijke richtlijnen voor vergoedingen. Daar verwacht hij dit voorjaar meer over te kunnen zeggen, zei hij in antwoord op vragen van GroenLinks.