Voor het invoeren van een stelsel met instellingsaccreditatie bestaat een breed draagvlak, schrijft demissionair minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Het begin van een nieuwe cyclus van de bestaande instellingstoets kwaliteitszorg in 2024 noemt zij een logisch moment voor een stelselwijziging.

“Deze stelselwijziging zal (…) een belangrijke impuls geven aan de kwaliteitscultuur bij opleidingen en instellingen, zoals de huidige instellingstoets kwaliteitszorg dat eerder ook heeft gedaan. Daarvoor is wel van belang dat docenten en studenten die kwaliteitscultuur mede kunnen vormgeven, bijvoorbeeld doordat de medezeggenschap stevig is gepositioneerd en goed wordt gefaciliteerd.”

Kamerbrief over uitwerking van instellingsaccreditatie

Er komt een eind aan opleidingsaccreditaties door de NVAO (ScienceGuide)