Het congres “De toekomst van de medezeggenschap” wordt georganiseerd door het LOVUM (Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap) en de VMH (Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen) en zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 november 2022 vanaf 13.00 uur in het Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Het programma van het congres is inmiddels definitief. De gespreksleider van het congres is Astrid Feiter. Als keynote spreker treedt Theo Bovens op, de voormalig bestuursvoorzitter van de Open Universiteit en gouverneur van Limburg.

Daarna zullen er vier parallelsessies zijn, die ingeleid worden door een bekend persoon (waarover in de volgende nieuwsbrief meer). Iedere deelnemer heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij twee van deze sessies. De vragen die centraal staan bij de parallelsessies zijn:
• Is de medezeggenschap aan vernieuwing toe?
• Hoe vergroten we de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de medezeggenschap?
• Wat mogen we verwachten van de zorgplicht van onze bestuurders?
• Op welke manier kunnen cao-partners nauwer betrokken worden bij de medezeggenschap en visa versa?
• Hoe kan de medezeggenschap meer bijdragen aan diversiteit en inclusiviteit en een goed contact onderhouden met de achterban?
• Hoe krijgen we de medezeggenschap op de politieke agenda?

Na de pauze is er een verrassingsact door een jong en veel belovend talent Sander van Egmond.
Afsluitend zullen de leden van het panel aan de hand van stellingen hun mening geven over de toekomstbestendigheid van de medezeggenschap.

Inmiddels loopt het aantal aanmeldingen gestaag op. Heb jij je nog niet aangemeld?
Aanmelden kan via deze link. We houden je op de hoogte met betrekking tot de verdere invulling van het programma. Deelname aan het congres is uiteraard gratis, alleen bij een no show ontvang je een factuur van € 50,-. Ben je verhinderd, dan kan ook kosteloos een vervanger je plaats innemen.

Aansluitend aan het congres is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.