Day: mei 14, 2021

Instemming medezeggenschap nodig voor toegangstest

Een universiteit mag studenten alleen met instemming van de…