'Medezeggenschap goed positioneren voor instellingsaccreditatie'

Voor het invoeren van een stelsel met instellingsaccreditatie bestaat een breed draagvlak, schrijft…