'Motie in het wilde weg' over vergoedingen medezeggenschap

Een motie waarmee de Tweede Kamer wil bereiken dat alle studentleden in de medezeggenschap een…


Witboek voor sterke medezeggenschap

Tien uitgangspunten en randvoorwaarden voor sterke universitaire medezeggenschap. Daaruit bestaat…


Brief aan minister: Praat niet over ons, maar met ons

‘Er wordt voortdurend over ons gepraat, maar niet met ons.’ Dat schrijven de VMH en…


Brief aan Tweede Kamer over coronatoegangsbewijs

Het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM) is bezorgd naar aanleiding van…


Interview LOVUM: 'Er moet een alarm afgaan'

Iedereen kan zien dat het niet de goede kant op gaat met de universitaire medezeggenschap. Dat…


Reactie LOVUM op rapport Berenschot

Het rapport ‘Goed bestuur en medezeggenschap in het hoger onderwijs’ van adviesbureau…


Uitkomsten survey begrotingsproces

De uitkomsten van de survey onder leden van het LOVUM naar aanleiding van het instemmingsrecht op…


Instemming medezeggenschap nodig voor toegangstest

Een universiteit mag studenten alleen met instemming van de medezeggenschap om een testbewijs…


Aandacht voor medezeggenschap in Erkennen & Waarderen noodzakelijk

In november 2019 publiceerden vooraanstaande partijen uit het hoger onderwijs het gezamenlijke…


LOVUM steunt alarmdag voor het WO

LOVUM ondersteunt van harte het initiatief tot het organiseren van een ‘Alarmdag’ voor het…


'Medezeggenschap goed positioneren voor instellingsaccreditatie'

Voor het invoeren van een stelsel met instellingsaccreditatie bestaat een breed draagvlak, schrijft…