Bestuur

Het LOVUM kent een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB draagt zorg voor de algemene ledenvergaderingen, regelt de verenigingszaken en onderhoudt contacten met o.a. het ministerie van OCW, UNL, ISO, LSVb, VMH en andere organisaties.

  • Trees Klaver, voorzitter
  • Herbert Wormeester, penningmeester
  • Anka Broers, lid
  • Ella Picavet, studentlid
  • Wim de Smidt, lid
  • Vacature, ambtelijk secretaris