Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De UR bestaat uit 9 personeelsleden en 9 studentleden. Studenten worden voor één jaar gekozen; personeel voor twee jaar. Verder benoemt de Universiteitsraad een onafhankelijke voorzitter en wordt de UR ondersteund door een secretaris en secretaresse.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de UR diverse commissies ingesteld. De commissies bereiden de verschillende dossiers voor met degenen die verantwoordelijk zijn voor het betreffende onderwerp.

De Universiteitsraad vergadert 8 à 9 maal per jaar op formele wijze met het College van Bestuur. Daarnaast zijn er diverse andere overleggen, zoals informeel overleg met het CvB, commissieoverleggen en trainings- en themabijeenkomsten.

Voor meer informatie: secretariaat.ur@tue.nl

 

Terug