Agenda LOVUM 29 juni 2018

Tilburg University

Warandelaan 2 Tilburg

Universiteitsraadszaal (gebouw Cobbenhagen C 186)

https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/

 

 

12.30 uur           Ontvangst en inloop (met broodje).

13.00 uur           Start ledenvergadering

–    Verslag bijeenkomst 2 maart 2018 – Open Universiteit

–    Mededelingen vereniging LOVUM: financiën, website, relaties en profilering, organisatie en secretariaat

–    Rooster aftreden dagelijks bestuur

–    Werving studentlid 2018-2019

–    Thema bijeenkomst 2 november in Utrecht

–    Rondvraag

13.30 uur           Discussie over Kwaliteitsafspraken

Ten behoeve van de discussie zullen ook vertegenwoordigers aanwezig zijn van OCW, NVAO, VSNU, ISO en LSVB.Het is vooral de bedoeling dat vanuit de instellingen vragen, problemen en/of best pratices worden ingebracht.

Vooraf wordt de actuele stand van zaken geschetst, waaronder een korte presentatie van de reacties vanuit de instellingen op het verloop van het proces studievoorschotmiddelen 2018.

We zullen ook ingaan op behoeften en ideeën met betrekking tot een landelijk loket voor de Kwaliteitsafspraken, zoals in het sectorakkoord voorgesteld.

Ten behoeve van de voorbereiding verwijzen wij jullie graag naar het sectorakkoord (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-wetenschappelijk-onderwijs-2018) en het protocol van de NVAO (https://www.nvao.net/actueel/publicaties/protocol-beoordeling-kwaliteitsafspraken-hoger-onderwijs). Op de site van de 2e Kamer is het debat terug te zien over het sectorakkoord, waar de Kwaliteitsafspraken onderdeel van uitmaken. (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/sectorakkoorden-hogescholen-en-universiteiten). En zie ook de website van het ISO (http://www.iso.nl/kwaliteitsafspraken/)

16.00 uur           Afsluiting

Borrel in het Grand Cafe Esplanade

Terug