Agenda LOVUM 2 November 2018

Concept-Agenda LOVUM 2 november 2018

 

Universiteit Utrecht

zaal 033G van het Bestuursgebouw

Heidelberglaan 8,

Uithof, Utrecht

(https://www.uu.nl/organisatie/contact/routes-en-plattegronden).

 

 

13.00 uur           Inloop (met broodjes)

13.30 uur           Start ledenvergadering:

–    Verslag bijeenkomst 29 juni 2018 – Tilburg University (wordt later toegezonden)

–    Verenigingszaken LOVUM: financiën, website, relaties, secretariaat.

–    Successieschema DB LOVUM (zie bijlage). Per 1 maart 2018 loopt 1e termijn voorzitter en secretaris dagelijks bestuur af. Beiden zijn herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten aanmelden voor 1 januari 2019.

–    Werving student lid 2018-2019 (zie bijgevoegd profiel)

–    Rondvraag

14.00 uur           Stand van zaken (informatie en ervaringen):

– Kwaliteitsafspraken: Loketfunctie, Toolbox, Voortgang proces instellingen.

(zie ook bijgevoegde vragen EUR).

– Internationalisering: instroom/selectie, bekostiging, kwaliteit, international

classroom, huisvesting, taalvoering

– Bekostiging universiteiten

– Positie, rol en benoemingsprocedure voorzitter universiteitsraad

15.30 uur           Mededelingen en vragen:

– Code goed bestuur (projectgroep VSNU)

– Normalisering ambtenarenstatus

– Themabepaling bijeenkomst voorjaar 2019 in Leiden.

 

16.00 uur           Afsluiting en Borrel

 

Volgende bijeenkomsten:

 

  • LOVUM op locatie: Universiteit Leiden, 8 maart 2019
  • Regulier ALV LOVUM: 28 juni 2019 (locatie nog nader te bepalen).